Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P04A Biochemie I

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 67 / 223 (30 %) Učebna: VG Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá33x49.3 %
dobrá26x38.8 %
průměrná8x11.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano47x70.1 %
spíše ano17x25.4 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano57x85.1 %
spíše ano10x14.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano40x59.7 %
spíše ano19x28.4 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x9 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano19x28.4 %
spíše ano23x34.3 %
spíše ne7x10.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x26.9 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké22x32.8 %
přiměrěné33x49.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x17.9 %
průměr 1.6

Vyučující

Folk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x20.9 %
spíše ano37x55.2 %
spíše ne12x17.9 %
rozhodně ne3x4.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.06
Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano24x36.9 %
spíše ano34x52.3 %
spíše ne4x6.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.68
Brábek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x6.3 %
spíše ano11x17.2 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit46x71.9 %
průměr 2.06
Folk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano42x62.7 %
spíše ano24x35.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.36
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano39x60 %
spíše ano22x33.8 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.39
Brábek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x14.3 %
spíše ano6x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x76.2 %
průměr 1.4
Folk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x12.1 %
spíše ano4x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit54x81.8 %
průměr 1.33
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x10.8 %
spíše ano3x4.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit55x84.6 %
průměr 1.3
Brábek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x7.9 %
spíše ano2x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit56x88.9 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano37x56.1 %
spíše ano25x37.9 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.48
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano62x93.9 %
spíše ano1x1.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano37x56.9 %
spíše ano23x35.4 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž16x23.9 %
žena51x76.1 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.67x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé66x98.5 %
opakovaně1x1.5 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%44x65.7 %
75 – 50%19x28.4 %
50 – 25%3x4.5 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x6 %
nadprůměrné11x16.4 %
průměrné45x67.2 %
podprůměrné7x10.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký23x34.3 %
průměrný40x59.7 %
nízký4x6 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký23x34.3 %
průměrný37x55.2 %
nízký7x10.4 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět