Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40A Biochemie I (kata)

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 48 (35 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá8x47.1 %
průměrná5x29.4 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x29.4 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.67

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x23.5 %
žena13x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x35.3 %
průměrný10x58.8 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x17.6 %
průměrný12x70.6 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět