Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P104 Aplikace geoinformatiky ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 20 / 27 (74 %) Učebna: K1 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x15 %
dobrá8x40 %
průměrná8x40 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano4x20 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne9x45 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano5x25 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x45 %
průměr 2.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano4x20 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x95 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2

Vyučující

Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne7x36.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.11
Jeníček Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.53
Jeníček Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.38
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 2
Jeníček Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.63
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.1x5 %
Nmgr.19x95 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%5x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x30 %
průměrné14x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x15 %
průměrný16x80 %
nízký1x5 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x25 %
průměrný12x60 %
nízký3x15 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět