Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P03 Antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 49 / 130 (38 %) Učebna: B2 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá26x53.1 %
dobrá18x36.7 %
průměrná3x6.1 %
špatná2x4.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano21x42.9 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne7x14.3 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano30x61.2 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x18.4 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne18x36.7 %
rozhodně ne4x8.2 %
nemohu posoudit4x8.2 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x14.3 %
spíše ano12x24.5 %
spíše ne10x20.4 %
rozhodně ne3x6.1 %
nemohu posoudit17x34.7 %
průměr 2.28
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné35x71.4 %
nízké4x8.2 %
nemohu posoudit10x20.4 %
průměr 2.1

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano22x44.9 %
spíše ano21x42.9 %
spíše ne6x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano41x83.7 %
spíše ano8x16.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x4.1 %
spíše ano2x4.1 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x83.7 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano18x36.7 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne8x16.3 %
rozhodně ne3x6.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano15x30.6 %
spíše ano19x38.8 %
spíše ne12x24.5 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano37x75.5 %
spíše ano11x22.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x24.5 %
žena37x75.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé47x97.9 %
opakovaně1x2.1 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%34x69.4 %
75 – 50%9x18.4 %
50 – 25%4x8.2 %
méně než 25%2x4.1 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x6.1 %
nadprůměrné12x24.5 %
průměrné34x69.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký30x61.2 %
průměrný14x28.6 %
nízký5x10.2 %
průměr 1.49
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký16x32.7 %
průměrný29x59.2 %
nízký4x8.2 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět