Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21BA Anorganická chemie II (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 28 / 91 (31 %) Učebna: CH3 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x7.1 %
dobrá14x50 %
průměrná11x39.3 %
špatná1x3.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano10x37 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano21x77.8 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x14.8 %
přiměrěné20x74.1 %
nízké3x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

Mička Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne12x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Mička Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Mička Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano7x25 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 1.76
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x32.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano7x25 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x42.9 %
žena16x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%6x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné4x14.3 %
průměrné21x75 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x10.7 %
průměrný18x64.3 %
nízký7x25 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký7x25 %
průměrný17x60.7 %
nízký4x14.3 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět