Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG432P20 Úvod do studia přírodních zdrojů

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 36 (28 %) Učebna: G1 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x40 %
dobrá4x40 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano4x40 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x80 %
nízké2x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2

Vyučující

Přikryl Richard ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Přikryl Richard je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Přikryl Richard je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano8x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%6x60 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné9x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět