Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P75 Základy virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 79 / 205 (39 %) Učebna: B3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá62x78.5 %
dobrá17x21.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano43x54.4 %
spíše ano33x41.8 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano61x77.2 %
spíše ano18x22.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano40x50.6 %
spíše ano29x36.7 %
spíše ne2x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x10.1 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano29x36.7 %
spíše ano32x40.5 %
spíše ne4x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x17.7 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x5.1 %
přiměrěné61x77.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit14x17.7 %
průměr 1.94

Vyučující

Morávková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano59x74.7 %
spíše ano17x21.5 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.25
Morávková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano66x83.5 %
spíše ano11x13.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.14
Morávková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x17.7 %
spíše ano7x8.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit58x73.4 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano59x74.7 %
spíše ano20x25.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano27x34.2 %
spíše ano48x60.8 %
spíše ne3x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.69
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano66x83.5 %
spíše ano10x12.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.8 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž18x22.8 %
žena61x77.2 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.79x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé79x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%49x62 %
75 – 50%21x26.6 %
50 – 25%6x7.6 %
méně než 25%3x3.8 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x2.5 %
nadprůměrné16x20.3 %
průměrné57x72.2 %
podprůměrné3x3.8 %
špatné1x1.3 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký41x51.9 %
průměrný38x48.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký43x54.4 %
průměrný34x43 %
nízký2x2.5 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět