Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P71 Základy molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 26 / 131 (20 %) Učebna: VG Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x15.4 %
dobrá10x38.5 %
průměrná10x38.5 %
špatná2x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.95
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x30.8 %
přiměrěné10x38.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x30.8 %
průměr 1.56

Vyučující

Pospíšek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Pospíšek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Pospíšek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano13x50 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.84

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž15x57.7 %
žena11x42.3 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.25x96.2 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x3.8 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%17x65.4 %
75 – 50%7x26.9 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné5x19.2 %
průměrné17x65.4 %
podprůměrné2x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký12x46.2 %
průměrný13x50 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x26.9 %
průměrný14x53.8 %
nízký5x19.2 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět