Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360S06 Základy geoinformatiky II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 37 / 51 (73 %) Učebna: Z3 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x21.6 %
průměrná18x48.6 %
špatná11x29.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano21x56.8 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x24.3 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne11x29.7 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 2.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké7x18.9 %
přiměrěné25x67.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.78

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne14x37.8 %
rozhodně ne11x29.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.95
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano10x27 %
spíše ne19x51.4 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 2.67
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x37.8 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne14x37.8 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.51
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano22x59.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.69
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x8.1 %
spíše ano10x27 %
spíše ne11x29.7 %
rozhodně ne11x29.7 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 2.86

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž14x37.8 %
žena23x62.2 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.36x97.3 %
Nmgr.1x2.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé36x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%36x97.3 %
75 – 50%1x2.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.03
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x5.4 %
nadprůměrné5x13.5 %
průměrné29x78.4 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x13.5 %
průměrný27x73 %
nízký5x13.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x8.1 %
průměrný21x56.8 %
nízký13x35.1 %
průměr 2.27
Vybrat jiný předmět