Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09 Základy biostatistiky – přednáška

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 27 / 142 (19 %) Učebna: B5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x26.9 %
dobrá16x61.5 %
průměrná3x11.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné18x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.86

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x88.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x80.8 %
Nmgr.5x19.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x84.6 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné3x11.5 %
průměrné19x73.1 %
podprůměrné3x11.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x30.8 %
průměrný12x46.2 %
nízký6x23.1 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x42.3 %
průměrný13x50 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět