Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C71B Základní praktikum z molekulární biologie – Vopálenský

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 25 / 32 (78 %) Učebna: KGMP Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá9x36 %
dobrá13x52 %
průměrná3x12 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano8x32 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit9x36 %
průměr 1.81
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x44 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké13x52 %
přiměrěné6x24 %
nízké1x4 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.4

Vyučující

Vopálenský Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano9x36 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.79
Vopálenský Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vopálenský Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x84 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%24x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné6x24 %
průměrné17x68 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x44 %
průměrný11x44 %
nízký3x12 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x36 %
průměrný16x64 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět