Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P13A Zoologie obratlovců

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 22 / 156 (14 %) Učebna: B7 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá8x36.4 %
dobrá10x45.5 %
průměrná4x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.37
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.89

Vyučující

Zima Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Zima Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.19
Zima Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x90.9 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x18.2 %
žena18x81.8 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%14x63.6 %
75 – 50%8x36.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné3x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x45.5 %
průměrný12x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x31.8 %
průměrný13x59.1 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět