Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P11 Vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 36 / 201 (18 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá24x66.7 %
dobrá12x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano30x83.3 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x30.6 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x33.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x11.1 %
přiměrěné21x58.3 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit10x27.8 %
průměr 1.88

Vyučující

Krylov Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit13x39.4 %
průměr 1.95
Nedvídek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne6x18.2 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit14x42.4 %
průměr 2.26
Krylov Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano32x88.9 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.09
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x32.4 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x52.9 %
průměr 1.38
Nedvídek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x26.5 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x58.8 %
průměr 1.43
Krylov Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x85.7 %
průměr 1.4
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x94.3 %
průměr 2
Nedvídek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano27x75 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano31x86.1 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano8x22.2 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x13.9 %
žena31x86.1 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.34x94.4 %
Nmgr.2x5.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé36x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%20x55.6 %
75 – 50%10x27.8 %
50 – 25%5x13.9 %
méně než 25%1x2.8 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x2.8 %
nadprůměrné5x13.9 %
průměrné30x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký17x47.2 %
průměrný15x41.7 %
nízký4x11.1 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký20x55.6 %
průměrný15x41.7 %
nízký1x2.8 %
průměr 1.47
Vybrat jiný předmět