Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07BC Výpočetní technika – Toman

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 30 / 44 (68 %) Učebna: PUA Termín: Čt,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá17x56.7 %
dobrá12x40 %
průměrná1x3.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x26.7 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x6.7 %
přiměrěné27x90 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.93

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x46.7 %
průměr 1.19
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano3x10 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x30 %
žena21x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%20x66.7 %
75 – 50%8x26.7 %
50 – 25%2x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné9x30 %
průměrné19x63.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x33.3 %
průměrný18x60 %
nízký2x6.7 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký14x46.7 %
průměrný15x50 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět