Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P06 Světový populační vývoj

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 64 (36 %) Učebna: PR Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá12x52.2 %
průměrná6x26.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné14x60.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.74

Vyučující

Kalibová Květa ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano17x73.9 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 2
Hulíková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Kalibová Květa je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.24
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x83.3 %
průměr 1
Hulíková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kalibová Květa je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x69.6 %
průměr 1.86
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x100 %
Hulíková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano14x66.7 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x91.3 %
Nmgr.1x4.3 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%20x87 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%2x8.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x34.8 %
průměrný14x60.9 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x4.3 %
průměrný18x78.3 %
nízký4x17.4 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět