Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P603 Subsaharská Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 26 / 64 (41 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x26.9 %
dobrá14x53.8 %
průměrná5x19.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano13x50 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.96
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x3.8 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.95

Vyučující

Frajer Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44
Frajer Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Frajer Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit17x65.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano16x61.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.33

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž13x50 %
žena13x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.18x69.2 %
Nmgr.8x30.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.31
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé23x88.5 %
opakovaně3x11.5 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x42.3 %
75 – 50%8x30.8 %
50 – 25%4x15.4 %
méně než 25%3x11.5 %
průměr 1.96
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné5x19.2 %
průměrné19x73.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký15x57.7 %
průměrný10x38.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x19.2 %
průměrný20x76.9 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět