Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05p Statistická analýza dat I – přednáška

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 85 / 129 (66 %) Učebna: Z3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá14x16.5 %
dobrá48x56.5 %
průměrná19x22.4 %
špatná4x4.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano30x35.7 %
spíše ano37x44 %
spíše ne16x19 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x9.4 %
spíše ano15x17.6 %
spíše ne23x27.1 %
rozhodně ne38x44.7 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 3.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano39x45.9 %
spíše ano25x29.4 %
spíše ne7x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x16.5 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano13x15.3 %
spíše ano38x44.7 %
spíše ne7x8.2 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit26x30.6 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké36x42.4 %
přiměrěné42x49.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x8.2 %
průměr 1.54

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x12.9 %
spíše ano40x47.1 %
spíše ne30x35.3 %
rozhodně ne4x4.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano19x22.4 %
spíše ano38x44.7 %
spíše ne20x23.5 %
rozhodně ne4x4.7 %
nemohu posoudit4x4.7 %
průměr 2.11
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano18x21.4 %
spíše ano45x53.6 %
spíše ne17x20.2 %
rozhodně ne4x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano46x54.1 %
spíše ano35x41.2 %
spíše ne4x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano52x61.2 %
spíše ano25x29.4 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit5x5.9 %
průměr 1.4
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano63x75 %
spíše ano20x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.24
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x10.6 %
spíše ano10x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit66x77.6 %
průměr 1.53
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x7.1 %
spíše ano11x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit68x80 %
průměr 1.65
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x10.7 %
spíše ano7x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit68x81 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano19x22.4 %
spíše ano49x57.6 %
spíše ne14x16.5 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit2x2.4 %
průměr 1.96
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano56x65.9 %
spíše ano22x25.9 %
spíše ne2x2.4 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.39
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano60x70.6 %
spíše ano18x21.2 %
spíše ne6x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž40x47.1 %
žena45x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.51x60 %
Nmgr.34x40 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé84x98.8 %
opakovaně1x1.2 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%39x45.9 %
75 – 50%23x27.1 %
50 – 25%17x20 %
méně než 25%6x7.1 %
průměr 1.88
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x4.7 %
nadprůměrné22x25.9 %
průměrné55x64.7 %
podprůměrné4x4.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x9.4 %
průměrný55x64.7 %
nízký22x25.9 %
průměr 2.16
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký20x23.5 %
průměrný44x51.8 %
nízký21x24.7 %
průměr 2.01
Vybrat jiný předmět