Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P08 Sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x18.2 %
dobrá4x36.4 %
průměrná5x45.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Jančák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Kopačka Ludvík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Jančák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Kopačka Ludvík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Jančák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Kopačka Ludvík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x9.1 %
průměrný10x90.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět