Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P06Z Regionální rozvoj a regionální politika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 75 / 150 (50 %) Učebna: VG Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá29x38.7 %
dobrá35x46.7 %
průměrná10x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x1.3 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano17x22.7 %
spíše ano41x54.7 %
spíše ne8x10.7 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit7x9.3 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano52x69.3 %
spíše ano21x28 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano35x46.7 %
spíše ano29x38.7 %
spíše ne3x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x10.7 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano17x22.7 %
spíše ano42x56 %
spíše ne4x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x16 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké30x40 %
přiměrěné41x54.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x5.3 %
průměr 1.58

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano16x21.3 %
spíše ano34x45.3 %
spíše ne22x29.3 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 2.14
Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano24x32 %
spíše ano44x58.7 %
spíše ne5x6.7 %
rozhodně ne1x1.3 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.77
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano44x58.7 %
spíše ano25x33.3 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.7 %
průměr 1.39
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano46x61.3 %
spíše ano24x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.7 %
průměr 1.34
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x9.3 %
spíše ano11x14.7 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit56x74.7 %
průměr 1.68
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x9.3 %
spíše ano10x13.3 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit57x76 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano34x45.3 %
spíše ano39x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.7 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano45x60 %
spíše ano20x26.7 %
spíše ne6x8 %
rozhodně ne2x2.7 %
nemohu posoudit2x2.7 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano39x52 %
spíše ano33x44 %
spíše ne2x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž39x52 %
žena36x48 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.74x98.7 %
Nmgr.1x1.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.01
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé69x92 %
opakovaně6x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%47x62.7 %
75 – 50%19x25.3 %
50 – 25%7x9.3 %
méně než 25%2x2.7 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x14.7 %
průměrné59x78.7 %
podprůměrné4x5.3 %
špatné1x1.3 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký17x22.7 %
průměrný49x65.3 %
nízký9x12 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký19x25.3 %
průměrný52x69.3 %
nízký4x5.3 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět