Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P09 Regionální geografie Evropy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 40 / 129 (31 %) Učebna: VG Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x10 %
dobrá20x50 %
průměrná12x30 %
špatná3x7.5 %
velmi špatná1x2.5 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano26x65 %
spíše ne7x17.5 %
rozhodně ne4x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano28x70 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne15x37.5 %
rozhodně ne3x7.5 %
nemohu posoudit6x15 %
průměr 2.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x2.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne15x37.5 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit12x30 %
průměr 2.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké12x30 %
přiměrěné20x50 %
nízké2x5 %
nemohu posoudit6x15 %
průměr 1.71

Vyučující

Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x25 %
spíše ano24x60 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne16x40 %
rozhodně ne10x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.83
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.41
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x37.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne8x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.82
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit31x77.5 %
průměr 1.89
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x80 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x17.5 %
spíše ano25x62.5 %
spíše ne6x15 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 2.03
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano33x82.5 %
spíše ano4x10 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x35 %
spíše ano20x50 %
spíše ne4x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž18x46.2 %
žena21x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.36x90 %
Nmgr.4x10 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé36x90 %
opakovaně4x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%19x47.5 %
75 – 50%16x40 %
50 – 25%3x7.5 %
méně než 25%2x5 %
průměr 1.7
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x5 %
nadprůměrné8x20 %
průměrné27x67.5 %
podprůměrné2x5 %
špatné1x2.5 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x10 %
průměrný29x72.5 %
nízký7x17.5 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x7.5 %
průměrný28x70 %
nízký9x22.5 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět