Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140C15 Praktikum z genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 171 / 182 (94 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá113x66.5 %
dobrá56x32.9 %
průměrná1x0.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano87x50.9 %
spíše ano74x43.3 %
spíše ne9x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x11.7 %
spíše ano67x39.2 %
spíše ne54x31.6 %
rozhodně ne28x16.4 %
nemohu posoudit2x1.2 %
průměr 2.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano30x17.5 %
spíše ano30x17.5 %
spíše ne35x20.5 %
rozhodně ne9x5.3 %
nemohu posoudit67x39.2 %
průměr 2.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano31x18.1 %
spíše ano32x18.7 %
spíše ne5x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit103x60.2 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x1.2 %
přiměrěné147x86 %
nízké22x12.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12

Vyučující

Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano97x57.4 %
spíše ano67x39.6 %
spíše ne5x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano108x63.9 %
spíše ano56x33.1 %
spíše ne5x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Rothová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano82x48.5 %
spíše ano78x46.2 %
spíše ne7x4.1 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.57
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano159x93.5 %
spíše ano10x5.9 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano166x97.6 %
spíše ano2x1.2 %
spíše ne2x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Rothová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano160x94.1 %
spíše ano10x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano32x18.9 %
spíše ano17x10.1 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit119x70.4 %
průměr 1.38
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano33x19.5 %
spíše ano15x8.9 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit120x71 %
průměr 1.35
Rothová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano26x15.4 %
spíše ano17x10.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit126x74.6 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano110x65.1 %
spíše ano57x33.7 %
spíše ne2x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano166x97.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne5x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano168x98.2 %
spíše ano2x1.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.01

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž43x25.1 %
žena128x74.9 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.170x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé170x99.4 %
opakovaně1x0.6 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%171x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré13x7.6 %
nadprůměrné38x22.2 %
průměrné114x66.7 %
podprůměrné6x3.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.66
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký77x45 %
průměrný91x53.2 %
nízký3x1.8 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký103x60.2 %
průměrný67x39.2 %
nízký1x0.6 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět