Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P05U Politická a regionální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: Učebna: VG Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x20 %
dobrá2x40 %
průměrná1x20 %
špatná1x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne3x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 2.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x40 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné3x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x40 %
průměr 2

Vyučující

Tomeš Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano1x20 %
spíše ne3x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Tomeš Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Tomeš Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x60 %
žena2x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x40 %
Nmgr.3x60 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.6
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%1x20 %
75 – 50%1x20 %
50 – 25%3x60 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x20 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné3x60 %
podprůměrné1x20 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný3x60 %
nízký2x40 %
průměr 2.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný2x40 %
nízký3x60 %
průměr 2.6
Vybrat jiný předmět