Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P64 Paleogeografie kvartéru

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 32 (59 %) Učebna: VEZ Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá4x22.2 %
průměrná10x55.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne7x36.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 2.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 2.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 2

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne11x57.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Nývlt Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.35
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Nývlt Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.25
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1.8
Nývlt Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž9x47.4 %
žena10x52.6 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.19x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x78.9 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x47.4 %
průměrný7x36.8 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký2x10.5 %
průměrný14x73.7 %
nízký3x15.8 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět