Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P76 Organická chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 31 / 84 (37 %) Učebna: CH1 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá10x32.3 %
dobrá18x58.1 %
průměrná3x9.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x38.7 %
spíše ano14x45.2 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano20x64.5 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x32.3 %
přiměrěné17x54.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x12.9 %
průměr 1.63

Vyučující

Machara Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano8x25.8 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.87
Machara Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano23x74.2 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Machara Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x71 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x48.4 %
spíše ano15x48.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x38.7 %
žena19x61.3 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.29x93.5 %
Nmgr.2x6.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé27x87.1 %
opakovaně4x12.9 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x71 %
75 – 50%7x22.6 %
50 – 25%2x6.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x16.1 %
průměrné21x67.7 %
podprůměrné5x16.1 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x12.9 %
průměrný24x77.4 %
nízký3x9.7 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x22.6 %
průměrný23x74.2 %
nízký1x3.2 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět