Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P57 Obecná parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 137 (16 %) Učebna: B3 Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x59.1 %
dobrá6x27.3 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné11x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 1.85

Vyučující

Doležal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.79
Horák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Volf Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.9
Doležal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x18.2 %
průměr 1.22
Horák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25
Volf Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.35
Doležal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x86.4 %
průměr 1.33
Horák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x81.8 %
průměr 1.5
Volf Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x86.4 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x13.6 %
žena19x86.4 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x95.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.5 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x50 %
75 – 50%7x31.8 %
50 – 25%3x13.6 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné16x72.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký10x45.5 %
průměrný11x50 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x18.2 %
průměrný17x77.3 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět