Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P65 Obecná a srovnávací fyziologie

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 63 (19 %) Učebna: B2 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá5x41.7 %
dobrá7x58.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2

Vyučující

Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Řezáčová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Řezáčová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1
Řezáčová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%5x45.5 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%3x27.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký8x66.7 %
průměrný4x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět