Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01ZC Metody v SG I – Koropecká

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 18 / 17 (106 %) Učebna: Z1 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá4x23.5 %
dobrá6x35.3 %
průměrná7x41.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké12x66.7 %
přiměrěné5x27.8 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Vyučující

Koropecká Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano9x50 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Koropecká Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Koropecká Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž14x77.8 %
žena4x22.2 %
průměr 1.22
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x5.6 %
průměrný12x66.7 %
nízký5x27.8 %
průměr 2.22
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x16.7 %
průměrný12x66.7 %
nízký3x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět