Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P60F Meteorologie a klimatologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 44 / 23 (191 %) Učebna: VG Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá14x31.8 %
dobrá18x40.9 %
průměrná12x27.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x25 %
spíše ano22x50 %
spíše ne10x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.98
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano16x36.4 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano8x18.2 %
spíše ano23x52.3 %
spíše ne10x22.7 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 2.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x9.1 %
spíše ano13x29.5 %
spíše ne20x45.5 %
rozhodně ne3x6.8 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 2.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké10x22.7 %
přiměrěné28x63.6 %
nízké2x4.5 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.8

Vyučující

Huth Radan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano7x15.9 %
spíše ano30x68.2 %
spíše ne4x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.93
Müller Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano9x20.9 %
spíše ano18x41.9 %
spíše ne15x34.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 2.14
Huth Radan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano17x38.6 %
spíše ano23x52.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.58
Müller Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano24x55.8 %
spíše ano16x37.2 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.48
Huth Radan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x11.4 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x75 %
průměr 1.55
Müller Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x14 %
spíše ano10x23.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x60.5 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano15x34.1 %
spíše ano25x56.8 %
spíše ne4x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano36x81.8 %
spíše ano6x13.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano14x31.8 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž21x47.7 %
žena23x52.3 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.44x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé41x93.2 %
opakovaně3x6.8 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%33x75 %
75 – 50%10x22.7 %
50 – 25%1x2.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x9.1 %
nadprůměrné7x15.9 %
průměrné29x65.9 %
podprůměrné3x6.8 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký16x36.4 %
průměrný24x54.5 %
nízký4x9.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký13x29.5 %
průměrný28x63.6 %
nízký3x6.8 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět