Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P55 Matematika B2 – přednáška

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 65 (34 %) Učebna: M Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá6x27.3 %
dobrá14x63.6 %
průměrná2x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne10x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.4
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x52.4 %
průměr 1.7
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x86.4 %
opakovaně3x13.6 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%16x72.7 %
75 – 50%4x18.2 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné4x18.2 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x18.2 %
průměrný9x40.9 %
nízký9x40.9 %
průměr 2.23
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x31.8 %
průměrný13x59.1 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět