Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P53 Matematika A2 – přednáška

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 28 / 52 (54 %) Učebna: CH2 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá11x39.3 %
dobrá15x53.6 %
průměrná2x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné26x92.9 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x35.7 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.77
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano23x82.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano24x85.7 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano9x32.1 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano26x92.9 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano16x57.1 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž17x60.7 %
žena11x39.3 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.27x96.4 %
Nmgr.1x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x53.6 %
75 – 50%11x39.3 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%1x3.6 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré7x25 %
nadprůměrné3x10.7 %
průměrné16x57.1 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x39.3 %
průměrný13x46.4 %
nízký4x14.3 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký13x46.4 %
průměrný12x42.9 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět