Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P53B Matematika A2 – cvičení Krylová

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 20 / 32 (63 %) Učebna: CH2 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x35 %
dobrá8x40 %
průměrná5x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano6x30 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x20 %
přiměrěné14x70 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž11x55 %
žena9x45 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%5x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré6x30 %
nadprůměrné1x5 %
průměrné12x60 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.4
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x45 %
průměrný9x45 %
nízký2x10 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x40 %
průměrný9x45 %
nízký3x15 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět