Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P19 Klinická a analytická biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 32 / 85 (38 %) Učebna: CH1 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá28x87.5 %
dobrá4x12.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano8x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano24x77.4 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.31
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké25x78.1 %
přiměrěné3x9.4 %
nízké3x9.4 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.29

Vyučující

Martínková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.16
Martínková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano31x96.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1
Martínková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x34.4 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano29x90.6 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x31.3 %
žena22x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.26x81.3 %
Nmgr.6x18.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé30x93.8 %
opakovaně2x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%27x84.4 %
75 – 50%3x9.4 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x9.4 %
nadprůměrné2x6.3 %
průměrné26x81.3 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký28x87.5 %
průměrný3x9.4 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.16
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký27x84.4 %
průměrný4x12.5 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.19
Vybrat jiný předmět