Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P61FP Hydrologie – přednáška

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 50 / 23 (217 %) Učebna: PR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá20x40 %
dobrá26x52 %
průměrná4x8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano21x42 %
spíše ano23x46 %
spíše ne5x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano24x48 %
spíše ano23x46 %
spíše ne3x6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano11x22 %
spíše ano30x60 %
spíše ne6x12 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x14 %
spíše ano28x56 %
spíše ne9x18 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit5x10 %
průměr 2.09
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké6x12 %
přiměrěné39x78 %
nízké2x4 %
nemohu posoudit3x6 %
průměr 1.91

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano33x66 %
spíše ano16x32 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x61.3 %
průměr 1.5
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x20.4 %
spíše ano25x51 %
spíše ne12x24.5 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.08
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano35x70 %
spíše ano14x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.29
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x61.3 %
průměr 1.25
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano22x44.9 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.64
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x20 %
spíše ano6x12 %
spíše ne6x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x56 %
průměr 1.82
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x83.9 %
průměr 1.6
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x14.3 %
spíše ano16x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit25x51 %
průměr 1.79
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano15x30 %
spíše ano32x64 %
spíše ne2x4 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x40 %
spíše ano21x42 %
spíše ne5x10 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 1.77
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano28x56 %
spíše ano15x30 %
spíše ne6x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž27x54 %
žena23x46 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.50x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé48x96 %
opakovaně2x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%37x74 %
75 – 50%13x26 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x6 %
nadprůměrné9x18 %
průměrné34x68 %
podprůměrné3x6 %
špatné1x2 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký18x36 %
průměrný32x64 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký13x26 %
průměrný37x74 %
nízký0x0 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět