Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180S15 Hlasová výchova a rétorika

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 28 / 40 (70 %) Učebna: B4 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá18x64.3 %
dobrá7x25 %
průměrná3x10.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x60.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x60.7 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x10.7 %
přiměrěné24x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.89

Vyučující

Saymiková Regina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano7x25 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Saymiková Regina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Saymiková Regina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x85.7 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano12x42.9 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.74
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž6x21.4 %
žena22x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.12x42.9 %
Nmgr.15x53.6 %
Ph.D.1x3.6 %
průměr 1.61
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%22x78.6 %
75 – 50%5x17.9 %
50 – 25%1x3.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x10.7 %
nadprůměrné10x35.7 %
průměrné15x53.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký20x71.4 %
průměrný8x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x39.3 %
průměrný17x60.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět