Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P07 Geopolitika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 20 (95 %) Učebna: PR Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá17x89.5 %
dobrá1x5.3 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x21.1 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.76

Vyučující

Jelen Libor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Jelen Libor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Jelen Libor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.1x5.3 %
Nmgr.17x89.5 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné7x36.8 %
průměrné10x52.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký17x89.5 %
průměrný2x10.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký14x73.7 %
průměrný4x21.1 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.32
Vybrat jiný předmět