Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 ; 0 kr.
Respondentů: 2 / 22 (9 %) Učebna: VG Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá1x50 %
průměrná1x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné2x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Jančák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kopačka Ludvík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne1x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.5
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jančák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Kopačka Ludvík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Jančák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Kopačka Ludvík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž0x0 %
žena2x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé2x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%0x0 %
75 – 50%1x50 %
50 – 25%1x50 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné2x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x50 %
průměrný1x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x50 %
průměrný1x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět