Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P26B Fyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 5/0 Zk; 7 kr.
Respondentů: 20 / 147 (14 %) Učebna: B3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá12x60 %
dobrá5x25 %
průměrná2x10 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano7x35 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké8x40 %
přiměrěné8x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.5

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano3x15 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.17
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.23
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x95 %
průměr 1
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x94.7 %
průměr 1
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x89.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x35 %
žena13x65 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%8x40 %
75 – 50%12x60 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné1x5 %
průměrné18x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký11x55 %
průměrný9x45 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký9x45 %
průměrný10x50 %
nízký1x5 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět