Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFPL302 Fyzika I pro biochemii

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 52 (38 %) Učebna: M6 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá5x25 %
dobrá10x50 %
průměrná4x20 %
špatná1x5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano6x30 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano7x35 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano6x30 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké3x15 %
přiměrěné16x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84

Vyučující

Málek Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano8x40 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.11
Málek Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Málek Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano11x55 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%18x90 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné13x65 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x20 %
průměrný11x55 %
nízký5x25 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký6x30 %
průměrný11x55 %
nízký3x15 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět