Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P91 Fyzická geografie Slovenska

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 70 (17 %) Učebna: VEZ Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá5x41.7 %
dobrá5x41.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x66.7 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.11

Vyučující

Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.11x91.7 %
Nmgr.1x8.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x16.7 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné7x58.3 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné1x8.3 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký4x33.3 %
průměrný6x50 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x33.3 %
průměrný6x50 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět