Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P89 Forenzní genetika a biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 47 (51 %) Učebna: B8 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá13x54.2 %
dobrá11x45.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké11x45.8 %
přiměrěné6x25 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 1.35

Vyučující

Vaněk Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vaněk Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.22
Vaněk Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x73.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž4x16.7 %
žena20x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.7x29.2 %
Nmgr.17x70.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.71
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%18x75 %
75 – 50%4x16.7 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký15x62.5 %
průměrný9x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký11x45.8 %
průměrný13x54.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět