Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB110P20 Forenzní antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 33 (39 %) Učebna: B2 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá7x53.8 %
průměrná3x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Velemínská Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Brůžek Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Eliášová Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Velemínská Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Brůžek Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Eliášová Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.27
Velemínská Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.33
Brůžek Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.71
Eliášová Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano9x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.5x38.5 %
Nmgr.8x61.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.62
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%11x91.7 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký9x69.2 %
průměrný4x30.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět