Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P713 Dějiny Česka

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 5 / 20 (25 %) Učebna: PR Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá2x50 %
dobrá2x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Jeleček Leoš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Jeleček Leoš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Jeleček Leoš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano2x50 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž3x75 %
žena1x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.3x75 %
Nmgr.1x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%1x25 %
75 – 50%1x25 %
50 – 25%1x25 %
méně než 25%1x25 %
průměr 2.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné3x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x50 %
průměrný2x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký0x0 %
průměrný3x75 %
nízký1x25 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět