Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P15 Dějiny kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 25 (52 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá6x50 %
průměrná4x33.3 %
špatná2x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.09

Vyučující

Čábelka Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Novotná Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano3x25 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.27
Čábelka Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Novotná Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Čábelka Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.78
Novotná Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.4x33.3 %
Nmgr.8x66.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné9x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký7x58.3 %
průměrný5x41.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět