Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P33 Demografie rodin a domácností

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 23 / 28 (82 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá1x4.3 %
dobrá18x78.3 %
průměrná2x8.7 %
špatná2x8.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké20x87 %
přiměrěné2x8.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.09

Vyučující

Simková Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Fialová Ludmila ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Simková Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Fialová Ludmila je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Simková Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.22
Fialová Ludmila je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.22x95.7 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 2.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%13x56.5 %
75 – 50%7x30.4 %
50 – 25%3x13 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné16x69.6 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký5x21.7 %
průměrný15x65.2 %
nízký3x13 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký4x17.4 %
průměrný16x69.6 %
nízký3x13 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět