Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710C05 Cvičení z matematické statistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 21 / 28 (75 %) Učebna: PUA Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá8x38.1 %
dobrá12x57.1 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x19 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž12x57.1 %
žena9x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký2x9.5 %
průměrný13x61.9 %
nízký6x28.6 %
průměr 2.19
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký8x38.1 %
průměrný13x61.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět