Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFOE021B Cvičení z fyziky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 10 / 24 (42 %) Učebna: M5 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x30 %
dobrá5x50 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne6x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Pospíšil Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Pospíšil Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Pospíšil Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x50 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž0x0 %
žena10x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%6x60 %
75 – 50%4x40 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné8x80 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x10 %
průměrný6x60 %
nízký3x30 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký1x10 %
průměrný7x70 %
nízký2x20 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět