Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760ASF Cizí jazyk I (odborný) – Šafařík

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 51 / 80 (64 %) Učebna: H2 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá7x13.7 %
dobrá20x39.2 %
průměrná21x41.2 %
špatná3x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano22x43.1 %
spíše ano22x43.1 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano12x23.5 %
spíše ano21x41.2 %
spíše ne11x21.6 %
rozhodně ne7x13.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano31x60.8 %
spíše ano13x25.5 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x11.8 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano14x27.5 %
spíše ano24x47.1 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x19.6 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké9x17.6 %
přiměrěné34x66.7 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit7x13.7 %
průměr 1.82

Vyučující

Šafařík Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano10x19.6 %
spíše ano25x49 %
spíše ne14x27.5 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2.12
Šafařík Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano41x82 %
spíše ano8x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.16
Šafařík Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano10x20 %
spíše ano20x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x40 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x31.4 %
spíše ano24x47.1 %
spíše ne10x19.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano39x76.5 %
spíše ano9x17.6 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano35x68.6 %
spíše ano14x27.5 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž10x20 %
žena40x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.51x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé50x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%41x80.4 %
75 – 50%6x11.8 %
50 – 25%4x7.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré4x7.8 %
nadprůměrné8x15.7 %
průměrné35x68.6 %
podprůměrné3x5.9 %
špatné1x2 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký15x29.4 %
průměrný31x60.8 %
nízký5x9.8 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký10x19.6 %
průměrný32x62.7 %
nízký9x17.6 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět