Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AGG Cizí jazyk I (obecný) – Usatyuk

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 91 / 123 (74 %) Učebna: H1 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá23x25.3 %
dobrá42x46.2 %
průměrná21x23.1 %
špatná5x5.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano47x51.6 %
spíše ano33x36.3 %
spíše ne7x7.7 %
rozhodně ne2x2.2 %
nemohu posoudit2x2.2 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano22x24.2 %
spíše ano36x39.6 %
spíše ne22x24.2 %
rozhodně ne10x11 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 2.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano39x42.9 %
spíše ano26x28.6 %
spíše ne7x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x20.9 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano29x31.9 %
spíše ano37x40.7 %
spíše ne6x6.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x20.9 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké12x13.2 %
přiměrěné68x74.7 %
nízké5x5.5 %
nemohu posoudit6x6.6 %
průměr 1.92

Vyučující

Usatyuk Vlad ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano39x42.9 %
spíše ano39x42.9 %
spíše ne10x11 %
rozhodně ne3x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Usatyuk Vlad je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano71x78 %
spíše ano19x20.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.21
Usatyuk Vlad je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano16x17.8 %
spíše ano12x13.3 %
spíše ne2x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit60x66.7 %
průměr 1.53
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano38x41.8 %
spíše ano40x44 %
spíše ne10x11 %
rozhodně ne2x2.2 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano85x93.4 %
spíše ano6x6.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano59x64.8 %
spíše ano26x28.6 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit4x4.4 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž33x36.3 %
žena58x63.7 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.91x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé89x97.8 %
opakovaně2x2.2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%81x89 %
75 – 50%10x11 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré7x7.7 %
nadprůměrné19x20.9 %
průměrné60x65.9 %
podprůměrné5x5.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký42x46.2 %
průměrný44x48.4 %
nízký5x5.5 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký7x7.7 %
průměrný68x74.7 %
nízký16x17.6 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět