Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P09 Chemometrie

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 26 (50 %) Učebna: KA Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá3x23.1 %
průměrná7x53.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x30.8 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67

Vyučující

Zima Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne8x61.5 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.62
Zima Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Zima Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.2x15.4 %
Nmgr.11x84.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%10x76.9 %
75 – 50%2x15.4 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné1x7.7 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký1x7.7 %
průměrný6x46.2 %
nízký6x46.2 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký3x23.1 %
průměrný9x69.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět