Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P20 Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 35 / 81 (43 %) Učebna: B11 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 letní
velmi dobrá31x88.6 %
dobrá3x8.6 %
průměrná1x2.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 letní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 letní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano11x31.4 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 letní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 letní
vysoké4x11.8 %
přiměrěné27x79.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.87

Vyučující

Suda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 letní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Suda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 letní
rozhodně ano35x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Suda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 letní
rozhodně ano11x31.4 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x60 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 letní
rozhodně ano29x82.9 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 letní
rozhodně ano35x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 letní
rozhodně ano29x85.3 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2013/2014 letní
muž14x40 %
žena21x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 letní
poprvé33x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 letní
více než 75%32x91.4 %
75 – 50%3x8.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné24x68.6 %
podprůměrné2x5.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 letní
velký22x62.9 %
průměrný11x31.4 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 letní
velký18x52.9 %
průměrný14x41.2 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět